December 6, 2017

#review sách

Tên sách là Siddhartha, cũng là tên của nhân vật chính - Siddhartha là một thanh niên thuộc dòng dõi gia tộc Ba La Môn ở Ấn Độ, câu chuyện lấy bối cảnh vào thời đức Phật còn sống, có tình tiết liên quan đến Phật, nhưng đây không phải là câu chuyện về đức Phật nhé (tên của Phật, trước khi xuất gia là Hoàng tử Siddhartha Gautama - Tất Đạt Đa Cồ Đàm, Phật Thích Ca trong cuốn sách này được nhà văn Hesse gọi là "Gotama" (Cồ Đàm). 

 Review sách Siddhartha

Siddhartha là sinh r...

Please reload

Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.